Znajdź media:


Charaktery

Kategorie: Nauka > psychologia
Charaktery
Wydawca: Charaktery Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 71 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Osoby zainteresowane psychologią, studenci psychologii

Tematyka: Popularno-naukowy magazyn psychologiczny
Zapytaj o ofertę