Znajdź media:


Świat Farmacji

Kategorie: Medycyna > farmacja
Świat Farmacji
Wydawca: Wydawnictwo Apteka Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: farmaceuci, właściciele aptek, personel medyczny

Tematyka: Magazyn służy poszerzaniu i aktualizowaniu wiedzy z różnych dziedzin farmacji i medycyny oraz jest pomocny w sprawowaniu opieki farmaceutycznej i medycznej nad pacjentem, zawiera doniesienia z kraju i ze świata, prezentuje nowości w lekach w Polsce
Zapytaj o ofertę