Znajdź media:


Wychowanie w Przedszkolu

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Wychowanie w Przedszkolu
Wydawca: Raabe Spólka Wydawnicza Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 7 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli (publiczne i prywatne), wykładowcy i studenci kierunków pedagogicznych, słuchacze kolegiów nauczycielskich

Tematyka: Artykuły z psychologii, pedagogiki, teorii i praktyki wychowania przedszkolnego; opinie, dyskusje, publikacje związane z reformą edukacji; materiały z teorii i praktyki wychowania przedszkolnego; przykłady zajęć, propozycje rozwiązań metodycznych z zakresu przygotowania do nauki w szkole, obserwacji dziecka, zdrowia i bezpieczeństwa; informacje o wychowaniu przedszkolnym w innych krajach, recenzje książek
Zapytaj o ofertę