Znajdź media:


Świat Małej Księżniczki

Kategorie: Dzieci > wiek 3-6 lat
Świat Małej Księżniczki
Wydawca: Media Service Zawada Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 50 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dzieci w wieku 3-6 lat, głównie dziewczynki

Tematyka: Magazyn edukacyjny dla przedszkolaków.
Zapytaj o ofertę