Znajdź media:


Agromechanika

Kategorie: Rolnictwo > technika rolnicza
Agromechanika
Wydawca: Oficyna Wydawnicza OIKOS Sp. z o.o.,
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 8 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: właściciele małych, średnich i dużych gospodarstw rolniczych, firm z branży techniki rolniczej, dostawcy i dealerzy maszyn rolniczych; punkty serwisowe i zakłady naprawcze; studenci szkół rolniczych

Tematyka: Magazyn poświęcony technice rolniczej w gospodarstwie. W każdym numerze można znaleźć: testy i przeglądy maszyn rolniczych oraz urządzeń stosowanych w hodowli zwierząt; aktualne wiadomości branżowe oraz informacje dotyczące nowych maszyn i technologii; porady związane z obsługą, konserwacją i naprawą maszyn; informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie; technologie budowlane; wiadomości z zakresu energii odnawialnej.
Zapytaj o ofertę