Znajdź media:


Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska

Kategorie: Branżowe > maszyny
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Kadra inżynieryjno-techniczna, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, 75% legitymuje się wyższym wykształceniem. Spośród czytelników PT 34% pełni funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach

Tematyka: Stan i perspektywy wdrążania postępu cywilizacyjnego i technicznego w różnych dziedzinach gospodarki, z podkreśleniem roli działalności inżynierskiej, nauka i praktyka, doświadczenia firm i ich menedżerów w kraju i za granicą, artykuły publicystyczne, wywiady, dyskusje, reportaże, felietony.
Zapytaj o ofertę