Znajdź media:


Problemy Jakości

Kategorie: Branżowe > branżowe inne
Problemy Jakości
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Kadra zarządzajaca, decydenci wysokiego szczebla, menedżerowie przemysłu, ośrodki akademickie i naukowe, zagraniczne ośrodki naukowe.

Tematyka: Pismo naukowe dotyczące m.in. dorobku teorii i praktyki w dziedzinie jakości, problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości. Sylwetki twórców teorii jakości w Polsce.
Zapytaj o ofertę