Znajdź media:


Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Kategorie: Medycyna > sprzęt i wyposarzenie
Ogólnopolski Przegląd Medyczny
Wydawca: Elamed
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: menedżerowie publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia, lekarze specjaliści poszczególnych dziedzin prowadzący jednostki lub oddziały ośrodków medycznych, specjaliści w zakresie medycznych urządzeń, technologii, jakości, konsultingu i audytu.

Tematyka: Pismo poświęcone technice medycznej i zarządzaniu służbą zdrowia. Na łamach pisma prezentowane są informacje glównie o tym, jak powinna wyglądać, być wyposażona, finansowana i zarządzana współczesna placówka służby zdrowia: szpital, poradnia, gabinet lekarza rodzinnego. Głównymi tematami są wszelkiego rodzaju sprzęty medyczne i paramedyczne.
Zapytaj o ofertę