Znajdź media:


Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Młodzież > studenci
Uniwersytet Warszawski
Wydawca: Uniwersytet Warszawski
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: woj. mazowieckie, Warszawa
Czytelnicy: studenci i pracownicy UW

Tematyka: Pismo poświęcone sprawom studenckim i życiu Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapytaj o ofertę