Znajdź media:


kobiety.pl

Kategorie: Kobiece > kobiece inne
kobiety.pl
Ilość PV/ miesiąc: 45 104
Ilość UU/ miesiac: 26 321
Użytkownicy: Serwis skierowany jest głównie do kobiet.

Tematyka: Celem portalu jest promowanie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności wśród kobiet. Jest on realizowany poprzez propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wspieranie wiedzy i stymulowanie transferu innowacji dla sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem firm kobiecych.
Zapytaj o ofertę