Znajdź media:


Polityka

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > opiniotwórcze
Polityka
Wydawca: Spóldzielnia Pracy Polityka
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 176 180
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zainteresowane sprawami politycznymi, społecznymi zachodzącymi w kraju i zagranica; głównie z wyższym wykształceniem, zamieszkałe w dużych miastach.

Tematyka: Tygodnik opiniotwórczy społeczno- polityczny. Tematyka obejmuje wydarzenia polityczne, gospodarcze, naukowe i kulturalne Polski, Europy i świata – bieżące komentarze i pogłębione analizy, jak też felietony i reportaże.
Zapytaj o ofertę