Znajdź media:


Opakowanie

Kategorie: Branżowe > opakowanie
Opakowanie
Wydawca: Alfa-Print Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Firmy branży opakowaniowej, instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe opakowań, wyższe uczelnie, producenci artykułów spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych.

Tematyka: Pismo przeznaczone dla producentów i użytkowników opakowań. Całoksztalt problematyki badań produkcji i stosowania materiałów opakowaniowych, opakowań oraz maszyn pakujacych i do produkcji samych opakowań.
Zapytaj o ofertę