Znajdź media:


Przegląd Geodezyjny

Kategorie: Branżowe > geodezja
Przegląd Geodezyjny
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 1 700
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Przedsiębiorstwa geodezyjne, pracownicy wydziałów geodezji i gospodarki gruntami w urzędach gmin, powiatach i województwach, wyższe uczelnie i szkoły techniczne.

Tematyka: Magazyn branżowy poświęcony geodezji. Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości,oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, geologii i ochronie środowiska. Informacje związane z zagadnieniami gospodarki gruntami, wiadomosci o tworzonych, systemach informacji o terenie, katastrze gruntów i budynków.
Zapytaj o ofertę