Znajdź media:


Odzież

Kategorie: Branżowe > odzież, włókno
Wydawca: Sigma - Not
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 700
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Producenci i handlowcy odziezy, wyzsze uczelnie i szkoly odziezowe, firmy zagraniczne

Tematyka: Zagadnienia z dziedziny technologii produkcji odziezy oraz nowoczesnych rozwiazan z zakresu, stosowania materialów odziezowych
Zapytaj o ofertę