Znajdź media:


Hotelarz

Kategorie: Branżowe > hotelarstwo, gastronomia
Hotelarz
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 4 200
Zasięg: Ogólnopolski
Czytelnicy: osoby decyzyjne, odpowiedzialne za wyposażenie, urządzenie oraz zaopatrzenie obiektów hotelarskich (właściciele, managerowie, pracownicy działu marketingu, szefowie kuchni) a także inwestorzy i pracownicy firm produkujących i dystrybuujących produkty i usługi dla branży hotelarskiej.

Tematyka: pismo na swych łamach pokazuje tendencje na rynku hotelarskim w Polsce, kierunki inwestycji i modernizacji w powiązaniu z nowymi technologiami i wyposażeniem wprowadzanym do hoteli. Poruszana jest również tematyka prawna, normująca działalność hoteli w zmieniających się warunkach ekonomicznych, a także problematyka dotycząca prognoz ruchu turystycznego. Publikowane są wywiady z szefami firm i hoteli, fotoreportaże, wydarzenia na rynku hotelarskim.
Zapytaj o ofertę