Znajdź media:


Ochrona Roslin

Kategorie: Rolnictwo > uprawa
Ochrona Roslin
Wydawca: Plantpress Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: pracownicy Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa, sluzby doradcze, dystrybutorzy srodków ochrony roslin, rolnicy i ogrodnicy

Tematyka: W pismie znajduje sie informacje o srodkach ochrony roslin, biezace doniesienia o chorobach, szkodnikach, chwastach zagrazajacych uprawom rolniczym i ogrodniczym, a takze artykuly przegladowe omawiajace aktualne zagadnienia ochrony roslin.
Zapytaj o ofertę