Znajdź media:


Papierniczy Świat

Kategorie: Branżowe > biuro
Papierniczy Świat
Wydawca: Unit Wydawnictwo Informacje Branzowe Sp z o.o.
Częstotliwość: 8 razy w roku
Nakład: 4 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: managerowie i personel firm handlowych, hurtowni, sklepów detalicznych i producentów działających w branży materiałów biurowych i szkolnych

Tematyka: Magazyn branży materiałów papierniczych, biurowych i szkolnych. Ideą magazynu jest informowanie o bieżących wydarzeniach w kraju i za granicą, targach i wystawach branżowych, inicjatywach podejmowanych przez firmy działające w tej branży. Pismo publikuje raporty o sytuacji w branży i dane statystyczne dla prowadzacych dzialałność gospodarczą, informuje o najnowszych wyrobach pojawiających się w ofertach producentów i importerów, zmianach kadrowych w firmach.
Zapytaj o ofertę