Znajdź media:


Młody Technik

Kategorie: Młodzież > młodzieżowe inne
Młody Technik
Wydawca: AVT Korporacja
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 40 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: młodzież (głównie szkolna) interesująca sią techniką w szerokim tego słowa znaczeniu

Tematyka: Magazyn naukowo techniczny skierowany do młodzieży. Obok tradycyjnych działów, takich jak: Sędziwy Technik, Klub Wynalazców, Pomysły genialne, zwariowane i takie sobie, Poznajemy Samochody czy kąciki: matematyczny, fizyczny i chemiczny, znajdują się rubryki: Jak to działa? Jak to się robi? czy Odkryj historię odkryć i wynalazków. Do calego nakladu jest dołączona plyta CD.
Zapytaj o ofertę