Polityka prywatności

Ochrona informacji

  1. Spółka gromadzi dane użytkowników przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania Portalu www.gieldamediowa.pl przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z Portalu www.gieldamediowa.pl , że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
  2. Wymagane dane podczas rejestracji obejmują: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail firmowy, nip firmy, KRS firmy, adres firmy, pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, hasło.
  3. Podczas wizyty Użytkownika na stronie www.gieldamediowa.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
  4. Zebrane informacje Spółka będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.
  5. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z Portalu www.gieldamediowa.pl, Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, Spółka może udostępnić dane Użytkownika organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Spółka stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji Użytkowników portalu. Dodatkowo dla wygody Użytkowników oraz za ich przyzwoleniem w plikach cookie zapisywany jest email używany w formularzu logowania jako nazwa użytkownika.

Zmiana danych

Spółka umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie profilu użytkownika istnieje możliwość zmiany hasła dostępu, jego formatu oraz nazwy użytkownika wykorzystywanej do wyświetlania na stronach serwisu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Spółka będzie informować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu.

Administrator danych

„Giełda Mediowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (02-635), ul. Balonowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317589.


Przeglądarka mediów

IT w Edukacji prasa >
Nad Wisłą prasa >
Estetica Polska prasa >
Bieżące Informacje prasa >

Ofery reklamowe