FAQ

PYTANIA OGÓLNE

Ile kosztuje korzystanie z Giełdy Mediowej?
Kupujący korzystają z Giełdy Mediowej bezpłatnie. Sprzedający płacą stałą opłatę za wystawienie oferty oraz prowizję od sprzedanych ofert wg. warunków ustalonych w umowie, którą Sprzedający podpisują z Giełdą Mediową.
Kto może się zarejestrować? Kto to są Kupujący i Sprzedający?
Naszym celem jest stworzenie specjalistycznej platformy do zakupu i sprzedaży ofert mediowych. Specjalizacja wymaga zawężenia zakresu ofert wystawianych na Giełdzie do ofert reklamowych w mediach, tj. kampanii spotowych, emisji reklamowych w mediach, ofert sponsoringowych, konkursów, eventów z udziałem emisji mediowych, niestandardowych formatów reklamowych. Zarejestrować mogą się tylko użytkownicy reprezentujący Firmy zajmujące się:
* sprzedażą ofert mediowych (jako Sprzedający), czyli biura reklamy mediów, dysponenci mediów, brokerzy reprezentujący na zasadzie wyłączności media w zakresie sprzedaży reklamy;
* zakupem ofert mediowych (jako Kupujący) na potrzeby obsługiwanych Klientów (domy mediowe, agencje reklamowe, agencje PR, agencje interaktywne), lub na potrzeby własne, tj. realizowanych przez Firmę działań reklamowych (reklamodawcy).
Chcę kupować – co zrobić?
Aby kupować oferty wystawione na Giełdzie Mediowej musisz się zarejestrować jako Kupujący a następnie dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentacji firmy , na rzecz której dokonujesz zakupów lub w przypadku podpisania umowy przez Twoją firmę znaleźć się na liście osób upoważnionych do korzystania z Giełdy Mediowej.
Chcę sprzedawać – co zrobić?
Aby wystawiać oferty na Giełdzie Mediowej musisz się zarejestrować jako Sprzedający a następnie podpisać umowę z Giełdą Mediową. Umowa określa warunki korzystania z Giełdzie Mediowej.
Czy mogę korzystać z prywatnego konta e-mail?
Nie. Giełda Mediowa jest platformą B2B, co oznacza, że wszyscy użytkownicy występują jako reprezentanci Firm zajmujących się sprzedażą lub zakupem mediów. W związku z tym wymagamy, aby w ramach identyfikacji występowali na LS pod swoimi Firmowymi mailami. W przypadku podania innego maila, będziemy wymagali podania adresu odpowiadającego reprezentowanej Firmie.
Czy moi konkurenci zobaczą, jaką kampanię kupiłem?
Nie. Kupujący biorący udział w licytacji są anonimowi. Nie ma możliwości, aby ktokolwiek z innej firmy niż Twoja posiadł informację o Twoich działaniach na serwisie Giełdzie Mediowej.

PROBLEMY TECHNICZNE

Zapomniałem hasła – co robić?
Skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła” na stronie i podaj swój firmowy adres mailowy. Nasz system prześle Ci adres strony, na której będziesz mógł wprowadzić nowe hasło.
Jak zmienić hasło?
Po zalogowaniu w panelu użytkownika możesz zmienić hasło, korzystając z menu: Edytuj dane osobowe > Czynności > Zmień hasło.
Zapomniałem loginu – co robić?
Twoim loginem jest Twój mailowy adres firmowy, który podałeś w trakcie rejestracji.
Nie mogę licytować – dlaczego?
Licytować mogą użytkownicy, którzy zarejestrowali się jako Kupujący, przesłali pełnomocnictwo lub zostali wpisani na listę reprezentantów przez firmę, która podpisała umowę z Giełdą Mediową. Po dopełnieniu tych formalności i zalogowaniu można brać udział w licytacji. Sprawdź, czy dokonałeś wszystkich powyższych czynności.
Blokada konta – jak zamknąć samodzielnie? Konto zostało zablokowane – co zrobić?
Jeśli chcesz zamknąć swoje konto lub konto zostało zablokowane skontaktuj się z nami mailowo korzystając z formularza „problem techniczny” lub telefonicznie po numerem (22) 398 98 00
Zmieniłem pracę, jak zmienić konto?
Zamknij swoje dotychczasowe konto (napisz do nas maila korzystając z formularza „problem techniczny”) a następnie dokonaj procesu rejestracji z nowej firmy.

REJESTRACJA

Jak się zarejestrować?
Na stronie startowej znajdziesz box do rejestracji użytkownika.
Proces rejestracji przebiega w 4 krokach:
* Krok 1: Decydujesz, czy jesteś Kupującym, czy Sprzedającym
* Krok 2: Podajesz swoje dane, w tym e-mail firmowy, który będzie służył jako Twój Login na Giełdzie Mediowej oraz akceptujesz regulamin
* Krok 3: Podajesz podstawowe dane dotyczące Twojej Firmy, takie jak nazwę, adres, NIP.
Jeśli Twoja firma została już zarejestrowana (na podstawie podpisanej z nami umowy o współpracy), system powinien rozpoznać Twój adres e-mailowy i ominąć etap podawania danych Firmy.
* Krok 4: Na Twój adres firmowy wysyłamy link aktywujący konto – wystarczy, że klikniesz w link i możesz już się zalogować.
Rejestracja użytkownika nie wystarcza do wystawiania i licytowania ofert. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Giełda Mediowa musimy dokonać weryfikacji użytkownika („Czy rejestracja wystarczy, aby wystawiać oferty”)
Czy rejestracja wystarczy, żeby wystawiać oferty (Sprzedający) i licytować (Kupujący)?
Nie. Do wystawiania ofert (Sprzedający) wymagamy podpisania z nami prostej umowy o współpracy (link). Natomiast w przypadku Kupującego możliwe są dwie drogi potwierdzające zarejestrowanego użytkownika w zakresie umożliwiającym uczestniczenie w licytacji ofert: podpisanie umowy w współpracy (dla Firmy i wyznaczonych z ramienia Firmy użytkowników) lub dostarczenie pełnomocnictwa do reprezentowania firmy w zakresie zakupu mediów.
Co daje Firmie podpisanie umowy o współpracy?
W przypadku Sprzedającego, podpisanie umowy daje możliwość wystawiania ofert na Giełdzie Mediowej. W umowie ustalane są zasady współpracy i płatności za usługi świadczone przez Giełdę Mediową oraz definiuje osoby upoważnione przez Firmę do wystawiania ofert. Dodatkowo wyznacza się Supervisora, który może zarządzać kontem Firmy i nadzorować całość działań Firmy na platformie (raporty, nadawanie uprawnień).
W przypadku Kupującego, podpisanie umowy o współpracy umożliwia jednorazowe zarejestrowanie kilku/kilkunastu użytkowników bez potrzeby wystawiania im pełnomocnictwa i uproszczenie procedur rejestracyjnych, oraz ustanawia Supervisora, który może zarządzać kontem Firmy i nadzorować całość działań Firmy na platformie (raporty, nadawanie uprawnień).
Jakie pełnomocnictwo trzeba przedstawić do weryfikacji użytkownika Kupującego?
W przypadku użytkownika Kupującego, żeby licytować oferty wymagamy podpisania umowy o współpracy (w ramach Firmy) lub weryfikacji użytkownika poprzez wysłanie nam pełnomocnictwa do reprezentowania swojej Firmy w zakresie zakupu mediów/ kampanii reklamowych.
Weryfikacja użytkownika poprzez wysłanie pełnomocnictwa jest “drogą na skróty”, umożliwiająca szybkie potwierdzenie czy dana osoba może w imieniu Firmy zlecać emisje reklamowe. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ musimy w naszej działalności zapewnić podmioty wystawiające oferty, że zawarte transakcje będą ważne i akceptowane przez Firmy, których pracownicy uczestniczą w licytacji ofert.
Jeśli nie masz pełnomocnictwa, skorzystaj z naszego wzoru (link). Wyślij nam podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Firmy wraz z kopią KRS (innego dokumentu rejestrowego Firmy) w formie skanu/faxu/listu. Jeśli masz pełnomocnictwo, sprawdź, czy wymienia Cię jako osobę uprawnioną do reprezentowania Firmy w zakresie zakupu mediów/kampanii reklamowych i jest podpisana przez osobę wymienioną w KRS. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami.
Jak zarejestrować Firmę, która jednocześnie sprzedaje i kupuje reklamę (np. medium realizujące kampanie reklamowe)?
Nasza formuła rejestracji wymaga oddzielnego zarejestrowania jako Sprzedający – przedstawiciele Firmy zajmujący się sprzedażą ofert reklamowych/ biuro reklamy, i osobno jako Kupujący – przedstawiciele Firmy zajmujący się realizacją działań promocyjnych. Zakładamy, że w zdecydowanej większości wypadków zadania te są realizowane w Firmach rozłącznie i inne osoby zajmują się tymi funkcjami w ramach organizacji. Osobna rejestracja Kupujących jest związana z dążeniem do zapewnienia Sprzedającym poufności w dostępie do informacji o cenie ofert – ujawnianych tylko zarejestrowanym Kupującym.
Nie mam KRS – co zrobić?
KRS powinien udostępnić Ci zarząd Twojej firmy. Jeśli w firmie nie ma aktualnego KRS można go uzyskać z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis KRS można zamówić elektronicznie na stronie: http://www.krs-odpisy.pl/
Skąd wziąć wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej?
Wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej można uzyskać w Urzędzie Miasta (Gminy), w którym zarejestrowana jest działalność. Można go również zamówić elektronicznie na stronie: http://www.krs-odpisy.pl/edg.html
Nie mam upoważnienia do reprezentacji firmy – co zrobić?
Upoważnienie do reprezentacji firmy może Ci wystawić i podpisać osoba zapisana w KRS (lub wypisie z Ewidencji Działalności Gospodarczej) jako reprezentant firmy. Możesz skorzystać z naszego formularza dostępnego tu.

WYSTAWIANIE OFERT

Jak wystawiać oferty?
Aby wystawić ofertę przedstawiciele Firmy muszą się zarejestrować (podać dane dotyczące siebie, Firmy i zaakceptować Regulamin). W kolejnym kroku, kontaktujemy się z użytkownikiem i przedstawimy umowę o współpracy definiującą zasady wystawiania ofert oraz płatności za świadczenie usług. Po podpisaniu umowy, Firma i reprezentujący ją użytkownicy uzyskują status potwierdzony i mogą wystawiać oferty na Giełdzie Mediowej.
W przypadku niepodpisania umowy o współpracy, lub w sytuacji kiedy Firma nie zajmuje się sprzedażą ofert mediowych (link do pytania Rejestracja, pyt 2), w ciągu 2 tygodni od rejestracji – konto zostaje zablokowane.
Jeśli powyższe wymagania zostały spełnione (rejestracja, podpisanie umowy, potwierdzenie użytkownika), wejście do formularza wystawienia oferty następuje po zalogowaniu z zakładki start, lub z poziomu moje konto-wystaw ofertę. Zalogowany użytkownik może skorzystać z video opisującego proces wystawienia ofert na zakładce Start.
Jak wystawiać oferty pakietowe?
W przypadku ofert pakietowych musisz określić, które medium jest medium głównym (wg dowolnego klucza, np.: generujące najwyższy zasięg, medium kluczowe, medium najchętniej kupowane, itp.). Statystyki oferty podajesz dla medium głównego z pozostałe media opisujesz w kategorii „medium wspierające”. Cenę podajesz dla całego pakietu. Statystyki dla całego pakietu można podać w okienku „opis oferty”.
Co oznacza media, medium główne, medium, medium wspierające?
* media – to podstawowy stosowany podział na telewizję, prasę, radio, outdoor (całość OOH), internet, kino. W przypadku eventów/ ofert niestandardowych – podaj najważniejsze medium używane w ofercie.
* medium główne – to konkretne stacje telewizyjne, tytuły prasowe, stacje radiowe, format reklamy OOH, forma reklamy kinowej (np.: follow the movie), witryny/portale, pakiety internetowe. W przypadku pakietów wybierz jedno medium główne, pozostałe media wpisz w polu „medium wspierające”.
* medium – różne od medium główne tylko w przypadku dodatków np.: reklama zamieszczona w dodatku wkładanym do magazynu – nazwa dodatku, innych podobnych mediów powiązanych z innym głównym nośnikiem.
* medium wspierające – dotyczy ofert o charakterze niestandardowym, np. eventów, sponsoringów, kiedy emisje wpierane są pakietem emisji w innych mediach (uwaga, wskaźniki mediowe podawane są tylko dla medium/ medium głównego).
Dlaczego trzeba wypełniać formularz wystawienia oferty?
Chcemy, żeby potencjalni Kupujący mogli w prosty sposób wyszukiwać i zestawiać dostępne oferty. Wymaga to opisywania ofert w taki sam sposób i według tych samych kryteriów. Opracowany formularz umożliwia opisanie różnego rodzaju ofert wg głównych mediowych kategorii wyszukiwania.
Przed wypełnieniem formularza obejrzyj film video (dostępny na stronie start, po zalogowaniu – dla zarejestrowanego Sprzedającego).
Jeśli masz pytania dotyczące wypełniania formularza, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci uzupełnić dane i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.
Dlaczego nie można wybrać dowolnej grupy celowej do opisu oferty?
Kupujący posługują się bardzo wieloma różnorodnymi grupami celowymi odpowiadającym dokładnie założonym celom komunikacji. Jednak, z perspektywy wystawiania ofert, a następnie ich wyszukiwania i porównywania, trzeba zawęzić zakres stosowanych grup celowych, żeby takie porównania w ogóle miały sens. Zaproponowaliśmy przybliżone i ogólne grupy celowe jako punkt odniesienia dla Kupujących. Wybierz grupę celową najlepiej odpowiadającą Twojej ofercie. Najczęściej stosowaną grupą zakupową jest „Wszyscy 16-49”. W przypadku mediów skierowanych do węższych, bardziej specyficznych grup – masz do wyboru inne: 15-24 lata, miasta 100 tys.; 25-54 lata, miasta 100 tys.; kobiety 20 lat+; mężczyźni 25-54 lata, dochód CD. Kupujący posługując się badaniami mediów, będą mogli przeliczyć GRP na wyniki odpowiadające ich specyficznej Grupie Celowej.
Jakie wskaźniki podawać przy GRP i zasięgu oferty?
Wybierz z listy Grupę celową najlepiej odpowiadającą Twojej ofercie (lub przewidywanym oczekiwaniom potencjalnych Kupujących). Dla wybranej Grupy celowej podaj szacowaną intensywność kampanii w danej Grupie Celowej (GRP).
Dla ofert telewizyjnych używaj GRP liczonego jako szacowana suma AMR emisji reklamowych,
Dla ofert prasowych używaj GRP opierającego się na wskaźniku CPW dla adekwatnego okresu danych historycznych (rok).
Dla ofert radiowych podaj szacowaną sumę AMR dla adekwatnego okresu danych historycznych (rok).
W przypadku GRP i zasięgu używaj danych wynikających z ogólnie stosowanych na rynku badań mediów (tj. AGB dla tv, PBC dla prasy, Radio-Track dla radia).
W przypadku ofert łączonych (różne media) – podaj wskaźniki tylko dla medium wiodącego (medium główne).
Jeśli uzasadnione jest stosowanie innych wskaźników (innych źródeł danych) – wyraźnie zaznacz to w informacjach dodatkowych dla oferty.
Jeśli dla Twojej ofert nie można określić Grupy Celowej i podać podstawowe wskaźniki (GRP, zasieg 1+, zasieg 3+) – nie wypełniaj tych danych w formularzu.
Co to znaczy wyłączenia sprzedaży oferty?
Wystawiający może zdefiniować branże i podmioty, które zostają wyłączone ze sprzedaży ofert, tj. Kupujący nie mogą składać ofert zakupu (licytować) na użytek emisji reklam dotyczących wyłączeń. Nie chodzi o ograniczenia w emisji reklam wynikające z przepisów prawa, ale z innych powodów dla których Wystawiający chce ograniczyć sprzedaż oferty. Przykład: dla danej oferty sponsoringowej Wystawiający nie sprzedaje oferty na potrzeby branży motoryzacyjnej.
W przypadku zdefiniowania wyłączenia, Kupujący składający ofertę zakupu (licytacja) potwierdza akceptacje wyłączenia sprzedaży oferty zdefiniowane przez Wystawiającego.
Jak zdefiniować cenę oferty?
Wystawiając ofertę musisz zdefiniować cenę wyjściową do licytacji (cena minimalna) i dodatkowo (opcjonalnie) cenę Zamów Teraz. W przypadku ceny minimalnej w licytacji każdy kolejny uczestnik licytacji będzie musiał zaproponować cenę wyższą o minimalną wartość postąpienia (tabelę postąpień znajdziesz tu), żeby przebić ofertę poprzedniego licytującego. Najwyższa oferta złożona przed terminem zakończenia aukcji wygrywa.
W przypadku ceny Zamów Teraz złożenie oferty zakupu powoduje zakończenie aukcji i sprzedaż oferty użytkownikowi, który złożył taką ofertę zakupu.
Ceny: cena minimalna (start aukcji), cena aktualna (cena w licytacji w danym momencie), cena Zamów Teraz wyświetlane są tylko zarejestrowanym/zalogowanym użytkownikom Kupującym.
Zachęcamy Cię do definiowania atrakcyjnych cen minimalnych. Zainteresowanie uczestników pozwoli podnieść cenę w licytacji, a Tobie daje możliwość sprzedaży oferty.
Jak dołączyć do oferty dodatkowe informacje?
Dodatkowe informacje istotne dla opisu oferty możesz umieścić w polu “dodatkowe informacje” w formularzu ofertowym. Szczególnie zwróć uwagę na uzupełnienie informacji dotyczących źródła podawanych wskaźników mediowych, dane dotyczące np. udziału Prime Time dla ofert tv/radio, planowanego umiejscowienia reklamy w prasie, listy miast, w których będą emitowane reklamy w przypadku ofert regionalnych lub outdooru. Dla reklam internetowych wykorzystaj to pole dla podania informacji dotyczących ilości unikalnych użytkowników, cappingu etc. Dla ofert sponsoringowych – opisz zakres proponowanego pakietu sponsorskiego.
Jeśli chcesz dołączyć do oferty dodatkowe pliki (prezentacja, lista spotów, specyfikacje techniczne) – skorzystaj z opcji dodaj dokumenty do oferty. Uwaga, pliki będą dostępne wszystkim użytkownikom serwisu (w tym niezarejestrowanym) wyświetlającym ofertę.
Jak wystawić jeszcze raz podobną ofertę bez wypełniania jeszcze raz wszystkich danych w formularzu ofertowym?
Możesz w prosty sposób wystawić ofertę podobną korzystając z opcji: Start > Moje konto > Moje Aukcje > Szczegóły aukcji > Czynności > Utwórz nową podobną
Czy mogę promować swoje aukcje?
Aktualnie system nie zakłada takiej możliwości.

WYSZUKIWANIE I PORÓWNANIE OFERT

Jak wyszukiwać oferty?
Oferty możesz wyszukiwać trzema sposobami:
* Wykorzystując opcję „szukanie wg. fraz” i wpisując słowo kluczowe (np. nazwę medium, media jako kategoria ogólna)
* Wykorzystując opcję „szukanie wg. kategorii” i przeglądać oferty kategoriach: media, medium, przedział cenowy, początek emisji
* Wykorzystując opcję „szukanie zaawansowane” dzięki której można przeglądać aukcje wyszukane wg. kategorii znajdujących się w formularzu oferty.
Jak porównywać oferty?
Panel porównania ofert pomoże Ci zestawić interesujące oferty i porównać je w szczegółach. Możesz dodać oferty do porównania zaznaczając je z wyświetlonych wyników wyszukiwania (szukaj/ wyniki wyszukiwania) lub dodając kolejne oferty z panelu wyświetlenia oferty. Jeśli jesteś zalogowany, oferty dodane do porównania przechowywane będą w zakładce porównania i możesz je przeglądać przy kolejnej sesji.
Maksymalna ilość ofert w porównaniu wynosi 5 (zobaczysz link do porównania pod powitaniem). Jeśli chcesz dodać kolejne oferty, musisz usunąć inne z panelu porównania.
Dlaczego w porównaniu niewidoczne są ceny ofert?
Ceny wyświetlane są tylko zarejestrowanym/ zalogowanym użytkownikom Kupującym. Zaloguj się w serwisie, żeby wyświetlić aktualne ceny wystawionych ofert.
Dlaczego dla niektórych ofert nie są podawane wskaźniki GRP i zasięgu?
Wystawiający ofertę podają wskaźniki przy ofertach, dla których można jasno i precyzyjnie określić mediowe wskaźniki GRP i Zasięgu (1+, 3+). Żeby zapoznać się z zasadami definiowania wskaźników, kliknij (link do pytania „jakie wskaźniki podawać przy GRP i zasięgu oferty?”)
Podawanie wskaźników jest opcjonalne i zależy od decyzji Wystawiającego.
Czy mogę wycofać ofertę ze sprzedaży?
Tak. W sytuacji skrajnej, możesz wycofać ofertę ze sprzedaży: Moje Konto > Moje Aukcje > Szczegóły aukcji > Czynności > Wycofaj ofertę
Informacja o wycofaniu oferty zostanie wysłana e-mailem do wszystkich użytkowników, którzy złożyli oferty zakupu w licytacji lub dodali Twoją ofertę do obserwowanych. Jeśli sytuacja wycofywania ofert ze sprzedaży będzie stosowana przez Ciebie i Twoją Firmę często, zastrzegamy sobie prawo zablokowania Twojego konta (po wcześniejszym wysłaniu upomnienia). Jest to uzasadnione potrzebą utrzymywania wiarygodności naszego serwisu i oczekiwania Użytkowników, że składane oferty będą wiążące.
Czy mogę zmienić wystawioną ofertę?
Jeśli nikt jeszcze nie licytuje Twojej oferty oraz nie dodał jej do aukcji obserwowanych możesz zmienić większość parametrów oferty zgodnie z formularzem. W przeciwnym wypadku możesz dokonać zmian w „informacjach dodatkowych” oraz dodać nowy załącznik. Jeśli chcesz dokonać innych kluczowych zmian musisz wycofać ofertę ze sprzedaży i wystawić nową.
Mam wiele takich samych ofert – czy mogę wystawić je na jednej aukcji?
Aktualnie nie ma możliwości wystawiania wielu takich samych ofert na jednej aukcji. Każda oferta musi zostać wystawiona oddzielnie.
Ile płacę za wystawienie aukcji?
Warunki płatności reguluje umowa pomiędzy Sprzedającym a Giełdą Mediową. Jeśli chcesz otrzymać propozycję warunków korzystania z naszych usług zarejestruj się lub skontaktuj się z nami e-mailowo.
Kiedy płacę za wystawienie aukcji? Kiedy płacę za sprzedanie aukcji?
Termin płatności za wystawienie i sprzedanie aukcji reguluje umowa między Sprzedającym a Giełdą Mediową. Faktury wystawiamy na koniec miesiąca w którym została wystawiona lub sprzedana oferta, z terminem płatności ustalonym w umowie.
Oferta nie została kupiona w pierwszym terminie, czy mogę przedłużyć termin jej obowiązywania?
Nie nie możesz, ale możesz ją ponownie wystawić. Pamiętaj parametry oferty możesz zmieniać do momentu gdy nie pojawi się osoba licytująca lub obserwująca ofertę.
Chcę wykluczyć określone branże reklamodawców – jak to zrobić?
W formularzu wystawiania oferty wpisz w okienku „wykluczone branże” reklamodawców, którym nie umożliwiasz kupna oferty.

ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI

Jestem reklamodawcą, czy mogę licytować a potem zlecić domowi mediowemu finalizację procedury zakupu?
Możesz. Podczas licytacji przy potwierdzeniu podanej kwoty pojawia się okienko „Podmiot finalizujący transakcję”. Jeśli je wypełnisz to w przypadku wygrania aukcji zostanie wysłana do sprzedawcy informacja, że ktoś inny dopełni formalności zakupu.
Wygrałem aukcję, co dalej?
System wygeneruje e-maila do Ciebie oraz Sprzedającego z potwierdzeniem transakcji oraz danymi kontaktowymi. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek przesłania do Ciebie, jako Kupującego, dokumentów finalizujących proces Sprzedaży (zlecenie reklamowe, umowa – zgodne z ogólnymi warunkami sprzedaży reklam ustalonymi przez Sprzedającego). Dalsza procedura zakupu i realizacji kampanii przebiega już bez udziału Giełdy Mediowej.
Moja oferta została kupiona – co dalej?
System wygeneruje e-maila do Ciebie oraz Kupującego z potwierdzeniem transakcji oraz danymi kontaktowymi. W e-mailu będzie także informacja, czy kupujący dokona transakcji bezpośrednio (Reklamodawca), czy dalszej procedury dokona w jego imieniu Dom Mediowy. Na Tobie, jako Sprzedającym, spoczywa obowiązek przesłania do Kupującego dokumentów finalizujących proces Sprzedaży (zlecenie reklamowe, umowa – zgodne z ogólnymi warunkami sprzedaży reklam ustalonymi przez Sprzedającego). Dalsza procedura zakupu przebiega już bez udziału Giełdy Mediowej.

ROZLICZENIA

Ile kosztuje korzystanie z Giełdy Mediowej?
Kupujący korzystają z Giełdy Mediowej bezpłatnie. Sprzedający płacą stałą opłatę za wystawienie oferty oraz prowizję od sprzedanych ofert wg. warunków ustalonych w umowie, którą Sprzedający podpisują z Giełdą Mediową.
Ile płacę za wystawienie aukcji?
Warunki płatności reguluje umowa pomiędzy Sprzedającym a Giełdą Mediową. Jeśli chcesz otrzymać propozycję warunków korzystania z naszych usług zarejestruj się lub skontaktuj się z nami e-mailowo.
Kiedy płacę za wystawienie aukcji? Kiedy płacę za sprzedanie aukcji?
Termin płatności za wystawienie i sprzedanie aukcji reguluje umowa między Sprzedającym a Giełdą Mediową. Faktury wystawiamy do 7 dnia kolejnego miesiąca i obejmują poprzedni miesiąc rozliczeniowy, z terminem płatności ustalonym w umowie.

REKLAMACJE

Sprzedający nie skontaktował się po zakupie – co robić?
Jeśli Sprzedający nie skontaktował się w ciągu 24 godzin (w ciągu dni roboczych) poinformuj nas o tym za pomocą e-maila lub telefonicznie. Wyślemy upomnienie do Sprzedającego. W przypadku powtarzających się tego typu zachowań konto Sprzedającego zostanie zablokowane.
Sprzedający wycofał się z transakcji po zakupie – co robić?
Giełda Mediowa nie jest stroną procesu Kupna – Sprzedaży ani nie uczestniczy w procesie realizacji kampanii, zatem nie ma prawnych możliwości interwencji w takiej sytuacji. Jednakże w trosce o wiarygodność serwisu Giełda Mediowa w przypadku niedopełnienia zobowiązań przez którąkolwiek stronę (w tym przypadku przez Sprzedającego), prosimy zgłaszanie takich sytuacji za pomocą e-maila lub telefonicznie. Upomnimy Sprzedającego a jeśli tego typu zachowania będą się powtarzały zablokujemy jego konto.
Kupujący nie skontaktował się po zakupie – co robić? Kupujący nie zapłacił za kampanię – co robić?
Giełda Mediowa nie jest stroną procesu Kupna – Sprzedaży ani nie uczestniczy w procesie realizacji kampanii, zatem nie ma prawnych możliwości interwencji w takiej sytuacji. Jednakże w trosce o wiarygodność serwisu Giełda Mediowa w przypadku niedopełnienia zobowiązań przez którąkolwiek stronę (w tym przypadku przez Kupującego), prosimy zgłaszanie takich sytuacji za pomocą e-maila lub telefonicznie. Upomnimy Kupującego a jeśli tego typu zachowania będą się powtarzały zablokujemy jego konto.

Przeglądarka mediów

IT w Edukacji prasa >
Nad Wisłą prasa >
Estetica Polska prasa >
Bieżące Informacje prasa >

Ofery reklamowe